Vývoj nominálního HDP
Hrubý domácí produkt představuje finální celkovou hodnotu statků a služeb, vytvořenou za konkétní období na určitém území. HDP se často používá jako ukazatel výkonnosti ekonomiky.
nominální hdp vývoj v kč česká republika
zdroj: český statistický úřad
Reálný HDP - meziroční vývoj
Hodnota reálného hrubého domácího produktu indikuje tzv. reálný vývoj ekonomiky. Reálný HDP představuje nominální HDP, který je očištěný od inflace.
reálný hdp meziroční vývoj v procentech česká republika
zdroj: eurostat


2021 Česká ekonomika

RFI, RFP, RFT, RFQ in tender